معرفی سفیر یا نمایندگی

رسانه های ترکمنستان

 

رسانه های كشور تركمنستان

- شبکه های تلویزیونی

1- شبكة تلويزيوني آلتين عصر: تركمنستان (عصر طلائي: تركمنستان)

2-شبكة تلويزيوني تركمنستان

3-شبكة تلويزيوني «ميراث»

4-شبكة تلويزيوني «ياشليق» (جواني)

5-شبکه آواز ترکمنی

6-شبکه تلویزینونی عشق آباد

7- شبکه تلویزیونی اسپورت ( ورزش)

شبكه هاي راديويي

1- شبكه راديويي «وطن»

2-شبکه راديويي «چار طرفدان» (از چهار طرف)

3-شبكه راديويي «آواز»
 

روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها: 
1- تركمنستان (سراسري) 
2- نيترالتي تركمنستان - تركمنستان بي‌طرف (سراسري و بزبان روسي)
3- وطن (سراسري)
4- نسل (سراسري و نشرية مخصوص نسل جوان)
5-تركمن ديلي - زبان تركمني (سراسري)  
6-عسگر - سرباز (سراسري و نشرية مخصوص سربازان)  
7- بركت‌لي توپراق - خاكي با بركت (سراسري و نشرية مخصوص كشاورزان)  
8-پيك مطبوعاتي رياست جمهوري تركمنستان (سراسري)  
9-تركمن اسپورتي - ورزش تركمن (سراسري)  
10-ادبيات و هنر (سراسري)
11-عشق‌آباد (سراسري و نشرية مخصوص پايتخت كشور تركمنستان)

مجلات: 
1-ديار (سراسري)
2-زنان قلبي - قلب زن (سراسري و نشرية مخصوص زنان)
3-گونش - آفتاب (سراسري و نشرية مخصوص كودكان و نوجوانان)
4-قره‌قوم (سراسري و ادبي)
5- علم و فناوري در تركمنستان (سراسري و نشرية مخصوص آكادمي علوم تركمنستان) 
6-اقتصاد عصر طلايي (سراسري و بزبان تركمني)
7-تركمنستانينگ لقمانچيليغي - پزشكي تركمنستان (سراسري و نشرية مخصوص وزارت بهداشت و صنايع درما)

 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر