گالری تصاویر
پیوندهای مهم
تقویم کنفرانسها و نمایشگاه های اقتصادی ترکمنستان در سال 2015
 

List of event, exhibition and conference 2015

 

T/b

Name of event

Date

Organizer

1.

International exhibition of furniture and household goods.

January 28-30

Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

2.

Exhibition of export products of Republic of Turkey

February 10-12

Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

3.

International conference devoted to the Day of diplomatic workers of Turkmenistan

February 18

Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan

4.

International Investment forum of Turkmenistan

March 3-4
(Republic of Turkey, Istanbul)

Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

5.

Exhibition of Industrialists and Entrepreneurs of Turkmenistan devoted to the VII anniversary of the establishment of the Union of Industrialists and Entrepreneurs of Turkmenistan and the conference of the members of Union of Industrialists and Entrepreneurs of Turkmenistan

March 17-18

Union of Industrialists and Entrepreneurs of Turkmenistan,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

6.

International exhibition and conference  for Floriculture and gardening

March 25-27

Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

7.

International conference  «Asiada-2017 and  the role of   Turkmenistan in development of sport for progress and peace»

April 2-4

The Executive Committee for preparation of V Asian Games,
State Committee of Turkmenistan for Sports,
Chamber of Commerce and Industry of
Turkmenistan

8

International construction exhibition and conference

April 8-10

Chamber of Commerce and Industry of
Turkmenistan

9

VII International  scientific  conference and International  fair «Turkmen breeds and world grooming art»,
V Meeting of International Akhalteke Horse Association

April 22-26

«Turkmen atlary» State Association,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

10

VI International Gas Congress of Turkmenistan and International exhibition in the framework of  Congress

May 19-21
«Avaza» National Tourist Zone

«Turkmengaz» State Concern,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan.

11

XIV Universal International exhibition «My white city –Ashgabat»

May 24-25

Municipality of Ashgabat,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

 

12

International exhibition «Turkmen carpet   is the soul of Turkmen» and XV Meeting of the World Society for the connoisseurs of Turkmen carpet

May 30-31

«Turkmenhaly» State Association,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

13

Conference devoted to the World Environment Day

June 4

Ministry of nature protection of Turkmenistan

14

International exhibition «Textile industry is in the direction of   innovation development»  devoted to the Day of Textile Industry of Turkmenistan

June 7-8

Ministry of Textile Industry of Turkmenistan,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

15

International scientific conference  «Science, techniques and innovation technologies in the Prosperous Epoch of the Powerful State»

June 11-13

Academy of Sciences of Turkmenistan

16

Exhibition of construction materials of Republic of Turkey

June 17-19

Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

17

International Art exhibition in the framework of Week  of  Culture

June 23-29
Lebap province

Ministry of Culture of Turkmenistan,
Municipality of Lebap province

18

International exhibition and scientific conference «Health – 2015»

July 19-21

Ministry of Health and Medical Industry of Turkmenistan,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

19

International exhibition «Turkmengurlushyk-2015»  and the conference «Development of Construction Industry of Turkmenistan»

August 27-29

Ministry of Construction and architecture of Turkmenistan,
State Concern  «Turkmen-avtoyollary»,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

20

International exhibition and scientific conference «The main trends of the development of energy industry of Turkmenistan»

September 10-12

Ministry of Energy of Turkmenistan,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

21

IX International exhibition and scientific conference for telecommunications, telemetry,  information technologies and broadcasting equipment  «Turkmentel-2015»

September 16-18

Ministry of Communication of Turkmenistan,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

22

X International Book  fair and scientific conference of printed  products «Book – the way of cooperation and development»

September 24-26

Turkmen State publishing service,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

23

International exhibition and conference «Tourism and Travel»

September 29-30 «Avaza» National Tourist Zone

State Committee of Turkmenistan for Tourism,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

24

Exhibition of economic achievements of Turkmenistan devoted to the 24th anniversary of Independence of Turkmenistan

October 10-11

Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

25

Scientific conference «The main trends of the stable development of Turkmenistan»

October 10

Ministry of Economy and Development of Turkmenistan,
Ministry of Finances of Turkmenistan

26

  XVIII Conference of the Humanitarian Association of the World Turkmen

October 24

Humanitarian Association of  the World Turkmen

27

International Trade exhibition

November 4-6

Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

28

VII International Investment forum of Turkmenistan

November 10-11
«Avaza» National Tourist Zone

Ministry of Economy and Development of Turkmenistan,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

29

International scientific conference «Dialogue of cultures on the Silk Road»

November 11-13, Ashgabat city,
Dashoguz province

Ministry of Culture of Turkmenistan,
Municipality of Dashoguz province

30

International exhibition and scientific conference «Education and sports in the Prosperous Epoch of Powerful State»

November 12-14

Ministry of Education of Turkmenistan,
State Committee of Turkmenistan for Sport,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

31

 International Exhibition «Oil and Gas of Turkmenistan-2015» and XX International conference

November 17-19

Ministry of Oil and gas industry and mineral resources of Turkmenistan,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

32

V International Fair of cotton products of Turkmenistan and the International conference «Cotton products of Turkmenistan and the global market»

November 28-29

«Turkmenpagta»
State Concern,
State Commodity and Raw material exchange of Turkmenistan,
Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

33

International Tourism exhibition and conference

December 8-9
«Avaza» National Tourist Zone

Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan

34

International high level conference with members of Non-alignment movement countries «Global talks  for    strengthening of security and  human development in the name of Peace»

December 10-11

Ministry of Foreign affairs of Turkmenistan

  در ضمن دهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران  در تاریخ 6 لغایت 8 اسفند ماه 1393 در عشق آباد برگزار خواهد شد
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران