گالری تصاویر
پیوندهای مهم
فهرست کالاهای معاف از حقوق گمرکی

 

واردات  به ترکمنستان

فهرست کالاهایی که می تواندبدون پرداخت حقوق گمرکی و محدودیت های کمی وارد ترکمنستان شوند

 

اسم محصولات

 

ردیف

همه انواع گوشت
 

0201, 0202, 0204

1.

انواع روغن نباتی غیر از روغن پنبه دانه

1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 Кроме нижеуказанных: - из 1512 21, из 1512 29, из 1516, из 1517, из 1518, из 1520, из 1521, из 1522

2.

کره

0405

3.

تخم مرغ

Из 0407 00

4.

انواع کبریت غیر از وسایل آتش بازی پیرو تکنیک

3605 00 000

5.

گندم، برنج، گندم سیاه، ارزن و دانه قناری، غلات دیگر

1001, 1006, 1008

6.

محصولات آرد

 

11

7.

 

شکر

1701

8.

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, которые могут быть ввезены в Туркменистан
без уплаты таможенных пошлин и количественных ограничений

 

П. №

Код по ТН ВЭД

Наименование товара

А

Б

В

1.

0201, 0202, 0204

Мясо всех видов

2.

1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 Кроме нижеуказанных: - из 1512 21, из 1512 29, из 1516, из 1517, из 1518, из 1520, из 1521, из 1522

Масло растительное Кроме: Масла хлопкового

3.

0405

Масло сливочное

4.

Из 0407 00

Яйца

5.

3605 00 000

Спички, кроме пиротехнических изделий товарной позиции 3604

6.

1001, 1006, 1008

Пшеница, рис, гречиха, просо и семена канареечника, прочие зерновые культуры

7.

11

Изделия мукомольной промышленности

8.

1701

Сахар

 

ماخذ سایت گمرک ترکمنستان:                http://www.customs.gov.tm/index.php?n=65 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

صادرات  از ترکمنستان

 

فهرست کالاهایی که می تواند بدونپرداخت حقوق گمرکی و محدودیت های کمی به خارج از ترکمنستان صادر گردند.

 

نام محصول
 

П.н.

پوشاک

1.

کشباف

2.

کفش

3.

پارچه

4.

توتون و تنباکو و دخانیات

5.

نوشیدنی های الکلی

6.

ویدئو TVو فن آوری های صوتی و رادیو

7.

خودروهای سواری

8.

فرش و گلیم با مجوز از شرکت دولتی ترکمن قالی و وزارت نساجی

9.

آب معدنی

10.

نوشیدنی های غیر الکلی

11.

سبزیجات و میوه جات (ماه های جولای و آگوست)

12.

 

 

تبصره: برای بازرگانان و طرفهای حقیقی خروج مواد غذایی و کالاهایی که در فهرست حاضر نیامده اند بجز موارد مندرج در بند شماره 9 ضمیمه شماره 2 از سرزمین ترکمنستان ممنوع است.

   

 

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, которые могут быть вывезены за пределы Туркменистана
без уплаты таможенных пошлин и количественных ограничений

 

П.н.

Наименование товара  

 

1.

Швейные изделия

2.

Трикотажные изделия

3.

Обувь

4.

Ткани

5.

Табак и табачные изделия

6.

Алкогольные напитки

7.

Теле-видео-аудио и радиотехника

8.

Легковые автомобили

9.

Ковры и ковровые изделия, сертифицированные Государственной акционерной корпорацией «Туркменхалы» и Министерством текстильной промышленности Туркменистана

10.

Минеральная вода

11.

Безалкогольные напитки

12.

Овощи и фрукты (месяцы июль-август)

   

 

 

Примечание:

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам запрещается вывозить за пределы Туркменистана продукты питания (изделия), не указанные в настоящем Перечне, кроме указанных в позиции 9 Приложения № 2.

http://www.customs.gov.tm/index.php?n=64ماخذ سایت گمرک ترکمنستان  

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران