گالری تصاویر
پیوندهای مهم
تقویم سال 2014 کنفرانسها و نمایشگاههای ترکمنستان

تقویم سال 2014 برگزاری کنفرانسها و نمایشگاه های بین المللی در ترکمنستان

مجری

تاریخ برگزاری

عنوان برنامه

 

آکادمی علوم

21 و 22/12/392

کنفرانس علمی بین المللی " میراث جنوب - شرق ترکمنستان در سیستم  فرهنگ قدیمی و قرون وسطی اروپا "

1

اتحادیه صاحبان صنایع و بازرگانان ترکمنستان و  اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

26 و 27/12/1392

نمایشگاه صاحبان صنایع و بازرگانان ترکمنستان و همایش اعضای اتحادیه صاحبان صنایع و بازرگانان ترکمنستان به مناسبت هفتمین سالروز تأسیس اتحادیه صاحبان صنایع و بازرگانان ترکمنستان

2

وزارت امور خارجه، کمیته دولتی گردشگری، کمیته دولتی ورزش ترکمنستان و اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

14 الی 16/1/1393

نمایشگاه بین المللی ورزش با عنوان عشق آباد پایتخت مسابقات آسیایی در سال 2017

3

وزارت بازرگانی و روابط تجارت خارجی ترکمنستان، وزارت امور خارجه، کمیته دولتی گردشگری و کمیته دولتی ورزش ترکمنستان

19 الی 21/1/1393

سمینار اختصاصی تحت عنوان آشپزخانه مسابقات آسیایی در سال 2017

4

وزارت فرهنگ ترکمنستان

26الی 28/1/1393

جشنواره بین المللی "هنر تأتر در زمانه رستاخیز"

5

اتحادیه دولتی ترکمن آتلاری (اسب های ترکمن) و اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

4 و 5/2/1393

هشتمین همایش بین المللی با عنوان اسب ترکمن و هنر جهانی اسب دوانی

6

وزارت فرهنگ ترکمنستان

24الی 16/2/1393

کنفرانس بین المللی مختوم قلی فراغی و ارزشهای بشری

7

کنسرن دولتی ترکمن گاز و
اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

30/2/1392 الی 1/3/1393

محل برگزاری: منطقه گردشگری ملی آوازه

پنجمین کنگره و نمایشگاه بین المللی گاز ترکمنستان

8

اتحادیه دولتی و سهامی ترکمن حالی (فرش ترکمن) و  اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

3 و 4/3/1393

نمایشگاه بین المللی با عنوان فرش ترکمن نمونه زیبایی سرزمین رو به پیشرفت ما

و چهاردهمین اجلاس انجمن بین المللی شخصیت هایی که ارزشی برای فرش ترکمن قائلند

9

شهرداری عشق آباد و اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

4 و 5 /3/1393

سیزدهمین نمایشگاه و همایش بین المللی چندجانبه با عنوان شهر سفید عشق آباد

10

وزارت صنعت نساجی ترکمنستان و  اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

11 الی 13/3/1393

نمایشگاه و همایش بین المللی تحت عنوان بخش نساجی در مرحله جدید پیشرفت در عصر قدرت و سعادت

بمناسبت روز کارکنان صنعت نساجی ترکمنستان

11

آکادمی علوم ترکمنستان

22 الی 24/3/1393

نمایشگاه و همایش بین المللی علم، فناوری و فناوری نوین در عصر سعادت و قدرت

12

وزارت بهداشت و صنعت پزشکی ترکمنستان و اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

29 الی 31/4/1393

نمایشگاه بین المللی و همایش علمی و عملی با عنوان سلامتی - سال 2014

13

وزارت بهداشت و اتاق بازرگانی

29الی 31/4/1393

نمایشگاه بین المللی و کنفرانس علمی سلامتی

14

وزارت آموزش ترکمنستان

15الی 17/5/1393

پنجمین جشنواره بین المللی کودکان

15

وزارت فرهنگ ترکمنستان و استانداری بالکان

21الی 23/5/1393

جشنواره بین المللی موسیقی آوازه

16

وزارت ساخت و ساز -  یعنی وزارت مسکن - ترکمنستان، کنسرن دولتی راه ترکمنستان و اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

5 الی 7/6/1393

نمایشگاه بین المللی با عنوان ساخت و ساز ترکمن - سال 2014

و همایش بین المللی تحت عنوان رشد و توسعه صنعت ساختمان سازی ترکمنستان

17

وزارت نیروی ترکمنستان و اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

20 الی 22/6/1393

نمایشگاه و همایش بین المللی با عنوان زمینه های اصلی رشد و توسعه صنعت نیروی ترکمنستان

18

وزارت ارتباطات و مخابرات ترکمنستان و اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

26 الی 28/6/1393

هفتمین نمایشگاه و همایش بین المللی مخابرات و فناوری اطلاعات با عنوان ترکمن تل - سال 2014

19

اداره دولتی انتشارات ترکمنستان و اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

2 الی 4/7/1393

نهمین نمایشگاه و بازار مکاره بین المللی اختصاصی محصولات چاپی و همایش علمی با عنوان کتاب راه همکاری و ترقی

20

کمیته دولتی گردشگری ترکمنستان و اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

5 الی 7/7/1393

محل برگزاری: منطقه گردشگری ملی آوازه

نمایشگاه بین المللی و همایش گردشگری تحت عنوان گردشگری و سیر و سیاحت

21

اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

9 الی 11/7/1393

نمایشگاه دست آوردهای اقتصادی ترکمنستان بمناسبت بیست و سومین سالگرد استقلال ترکمنستان

22

منطقه گردشگری ملی آوازه، وزارت اقتصاد و توسعه ترکمنستان واتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

10 و 11/7/1393

ششمین همایش بین المللی سرمایه گذاری ترکمنستان

23

وزارت اقتصاد و توسعه و وزارت مالی ترکمنستان

26/7/1393

همایش علمی و عملی با عنوان اصلاحات اقتصادی عصر سعادت و قدرت

24

بانک مرکزی ترکمنستان

10/8/1393

همایش علمی با عنوان اصلاحات پول و اعتبار در عصر سعادت و قدرت

25

وزارت آموزش و پرورش ترکمنستان، کمیته دولتی ورزش ترکمنستان و اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

20 الی 22/8/1393

نمایشگاه و همایش بین المللی تحت عنوان آموزش و پرورش و ورزش در عصر سعادت و قدرت

26

وزارت آموزش ترکمنستان

21الی 23/8/393

کنفرانس بین المللی "تجربه ترکمنستان در امور موزه ها و باستانشناسی "

27

وزارت صنایع نفت و گاز و منابع معدنی ترکمنستان و اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

27 الی 29/8/1393

نمایشگاه بین المللی با عنوان نفت و گاز ترکمنستان - سال 2014

و همایش بین المللی تحت عنوان همکاری بین المللی در بخش نفت و گاز ترکمنستان و مراحل جدید پیشرفت، آینده و نگاه به آینده

28

کنسرن دولتی ترکمن پاغته (پنبه ترکمن)، بورس دولتی کالا و مواد خام ترکمنستان و اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان

8 و 9/9/1393

چهارمین نمایشگاه و بازار مکاره محصولات پنبه ترکمنستان و همایش بین المللی با عنوان محصولات پنبه ترکمنستان و بازار جهانی

29

آکادمی علوم ترکمنستان

11 و 12/9/1393

همایش بین المللی با عنوان تکنولوژی نوین در استفاده از منابع در حال تعویض انرژی

30

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران